“Kraken” van een (on)bewoond goed is vanaf nu strafbaar“Kraken” van een (on)bewoond goed is vanaf nu strafbaar
Op 16 november 2017 is de nieuwe en veelbesproken “krakerswet” van 18 oktober 2017 in werking getreden.

Onder kraken wordt verstaan het zonder toestemming binnendringen en/of bezetten van een woning in de ruime zin (appartementen, kamers, maar ook bijgebouwen zoals een garage, een tuinhuis…). Zowel het kraken van een bewoond goed als het kraken van een onbewoond goed is nu strafbaar.

Bij bewoonde panden kan de politie in principe onmiddellijk optreden. Bij onbewoonde panden genieten de krakers nog steeds een zekere bescherming: de eigenaar (in ruime zin, ook bv. de huurder) heeft de keuze tussen een nieuwe strafrechtelijke procedure (bevel tot ontruiming door de Procureur, de krakers krijgen acht dagen om het pand te verlaten, maar kunnen hiertegen in beroep gaan bij de vrederechter) dan wel een vereenvoudigde en versnelde versie van de klassieke procedure uithuiszetting bij de vrederechter. Uithuiszetting kan in dit geval vanaf de achtste dag na betekening van het vonnis.