De nieuwe pandwet komt er nu echt aanDe nieuwe pandwet komt er nu echt aan
Op 1 januari 2018 is het eindelijk zo ver. De wet van 11 juli 2013 op de roerende zekerheden, ook wel de nieuwe ‘Pandwet’ genoemd, treedt dan in werking. De nieuwe Pandwet zorgt, samen met de reparatiewet van 25 december 2016, voor een aantal ingrijpende wijzigingen van het pandrecht, eigendomsvoorbehoud en retentierecht (voor een uitgebreide toelichting: zie een artikel uit onze nieuwsbrief ‘de-nieuwe-pandwet-heeft-een-schuldeiser-voortaan-meer-zekerheid-in-handen’)

Een in het oog springende wijziging is de principiële mogelijkheid om een pand te vestigen zonder dat het onderpand fysiek moet worden afgegeven aan de pandhouder-schuldeiser. Een dergelijk ‘bezitloos’ pand moet, om het te kunnen tegenwerpen aan derden zoals vb. een curator, wel worden geregistreerd in het Nationaal Pandregister dat werd opgericht bij KB van 14 september 2017. Dit Nationaal Pandregister zal, mits betaling, door iedereen geraadpleegd kunnen worden.

U kan ons steeds contacteren voor nadere toelichting bij de vele wijzigingen.