Het systeem van de flexi-jobs wegens succes uitgebreidHet systeem van de flexi-jobs wegens succes uitgebreid
Het voordelig systeem van de flexi-jobs in de horeca is populair. Er is dan ook beslist om het systeem uit te breiden naar andere sectoren en naar andere categorieën van werknemers.

Ten eerste kan voortaan ook de sector van de ‘handel’ – waarmee wordt bedoeld de voedingsnijverheid, de detailhandel, de sector van het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen – gebruik maken van het systeem. Hiermee komt men tegemoet aan de vraag vanwege deze sectoren naar flexibele arbeidskrachten op piekmomenten. Ten tweede kunnen voortaan ook gepensioneerden gebruik maken van het systeem.

De basisidee van de flexi-job is eenvoudig. Bedoeling bestaat erin om mensen, die (bijna) voltijds werken, flexibel in te zetten in het kader van een bijkomende activiteit, en dit op een (para)fiscaal vriendelijke wijze. De werknemer houdt netto meer over omdat het flexiloon vrijgesteld wordt van belastingen en gewone socialezekerheidsbijdragen. Voor de werkgever is de totale kost lager omdat er enkel een bijzondere bijdrage van 25% voor de RSZ op het loon verschuldigd is.