Tip 3 - Een offerte voor een overheidsopdracht? Ik teken present! En correct...Tip 3 - Een offerte voor een overheidsopdracht? Ik teken present! En correct...
Uw gemeente wil nieuw kantoormeubilair kopen of de groendiensten uitbesteden? Het lokale woonzorgcentrum gaat zijn verzekeringsportefeuille vernieuwen? Een school zoekt aannemers om herstellingswerken uit te voeren? De overheidssector biedt tal van kansen voor uw bedrijf om zaken te doen. Als u een offerte indient, uiteraard. En ze correct ondertekent. Weldra enkel elektronisch!

Jaarlijks wordt in België meer dan 100 miljard euro besteed door overheden, waaronder ook scholen en ziekenhuizen, via overheidsopdrachten. Het economische belang van deze sector kan dus niet worden onderschat. Toch aarzelen vele bedrijven om een offerte in te dienen, onder andere vanwege de administratieve rompslomp.

Nochtans wordt de deelname van kmo’s aan overheidsopdrachten gestimuleerd. Grote opdrachten worden vaak in percelen opgedeeld, zodat meer ondernemers hun kans kunnen wagen. Ook consulteert de overheid de meeste verplichte attesten voortaan zelf via een onlinedatabase.

Voorts kunnen opdrachten met een relatief beperkte waarde zonder enige publicatie worden gegund. Is de waarde lager dan 135.000 euro, dan kan het bestuur zelf de ondernemers kiezen aan wie het een offerte vraagt. Deze offertes worden dan onderling vergeleken in het kader van een soepele procedure. Een opdracht onder de 30.000 euro kan zelfs louter via aangenomen factuur gesloten worden. Belangrijk is dus dat het bestuur op zijn minst kennis heeft van de producten, diensten of werken die uw bedrijf kan aanbieden, zodat het een uitnodiging kan sturen om een offerte in te dienen.

Het is wel cruciaal dat een offerte correct is ondertekend. Voor grote opdrachten zal dat via een elektronische handtekening zijn, maar de ondertekening moet ook door de (statutair of bijzonder gevolmachtigd) bevoegde perso(o)n(en) gebeuren. Rechtspraak oordeelt bovendien dat dit geen daad van dagelijks bestuur impliceert. Is uw offerte verkeerd ondertekend, dan dreigt ze alleen al om die reden te worden afgewezen.

Zorg er dus voor dat u(w bedrijf ) voldoende in the picture komt bij overheden. En als u op een overheidsopdracht intekent, waak er dan over dat dit correct gebeurt. Het zou zonde zijn om door een vormfout naast een mooie opdracht te grijpen.