Tip 10 - A mouseclick before you pay keeps the fiscus awayTip 10 - A mouseclick before you pay keeps the fiscus away
Ondernemingen die een beroep doen op de bouwsector moeten nagaan of hun aannemer nog onbetaalde fiscale of sociale schulden heeft. Als dat zo is, moeten ze van de factuur respectievelijk 15% of 35% inhouden alvorens het saldo aan hun (onder)aannemer te vereffenen. Hoewel die verplichting meer dan ruim bekend is, wordt dit weleens vergeten of simpelweg nagelaten. Enerzijds vanwege de rompslomp (‘Hoe zit dat nu weer precies?’), anderzijds vanuit de (niet altijd terechte) veronderstelling dat uw aannemer wel schuldenvrij zal zijn. Als u op dat vlak speculeert, kunt u na de inmiddels betaalde rekening van uw aannemer echter een forse rekening van de fiscus of RSZ gepresenteerd krijgen. Een kleine moeite kan nochtans een wereld van verschil maken.

Eén simpele onlineraadpleging vermijdt dat u hoofdelijk aansprakelijk kunt worden gesteld voor fiscale of sociale schulden van uw (onder)aannemer in de bouw. Deze hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale schulden bedraagt 100% van de prijs van de werken, exclusief btw. (De reeds verrichte inhoudingen van 35% dienen dan wel als voorschot, zodat de RSZ de hoofdelijke aansprakelijkheid niet kan cumuleren met de bijdragen.) Bij fiscale schulden geldt de hoofdelijke aansprakelijkheid ‘slechts’ tot 35% van de prijs van de werken. Onnodig te zeggen dat dit bij grote werken effectief kan leiden tot een zware afrekening (ook al had u zelf geen fiscale of sociale schulden).

Via www.checkinhoudingsplicht.be kan iedereen met één muisklik de mogelijke inhoudingsplicht voor een onderneming controleren op basis van het ondernemingsnummer. Deze onlinedienst geeft de meest actuele informatie over het bestaan van fiscale en sociale schulden op naam van de bewuste onderneming, zonder financiële details weliswaar. Met één oogopslag kunt u op de website ook zien of u een inhouding moet doen én u wordt zeer gebruiksvriendelijk verder geloodst in wat u specifiek moet doen om uw inhoudingsplicht te vervullen. Volledigheidshalve print u wel best het attest van de raadpleging af als bewijs van de (datum van) raadpleging en van de toen opgegeven fiscale en sociale schulden van uw (onder)aannemer.