Geen outplacementbegeleiding voor zieke werknemersGeen outplacementbegeleiding voor zieke werknemers
Sinds de inwerkingtreding van de Wet op het Eenheidsstatuut moeten werkgevers aan alle werknemers die worden ontslagen én recht hebben op een opzeggingstermijn (of overeenstemmende opzeggingsvergoeding) van minstens 30 weken, outplacementbegeleiding aanbieden.

Outplacementbegeleiding helpt de ontslagen werknemer bij het vinden van nieuw werk of bij het starten van een activiteit als zelfstandige. De werkgever betaalt de begeleiding, maar mag dan wel vier weken loon in mindering brengen van de te betalen opzeggingsvergoeding.

Voortaan moet de werkgever dit niet meer aanbieden aan de werknemer die aantoont medisch ongeschikt te zijn om outplacementbegeleiding te volgen. Dit bewijs wordt geleverd door een geneeskundig getuigschrift van de behandelende arts van de werknemer, binnen een termijn van 7 dagen vanaf de kennisname van het ontslag. De werknemer behoudt in dat geval de integrale opzeggingsvergoeding.

Deze nieuwe regeling trad in werking op 15 februari 2018.