Tip 12 - Alcohol in de (bedrijfs)wagen: een financiële kater dreigtTip 12 - Alcohol in de (bedrijfs)wagen: een financiële kater dreigt
Alcohol en wegverkeer gaan niet samen. In de eerste plaats uit respect voor de andere weggebruikers, maar ook de geïntoxiceerde bestuurder loopt grote risico’s. Die riskeert niet alleen een geldboete en een rijverbod, bij ongeval dreigt ook dekkingsweigering door de omniumverzekeraar. In dat geval kan de gebruiker zelf opdraaien voor de herstel- of vervangkost van de firmawagen. Een gewaarschuwd bestuurder is er twee waard …

De wettelijk verplichte autoverzekering dekt enkel schade aan derden. In specifieke omstandigheden, waaronder dronkenschap (een subjectief begrip dat inhoudt dat de bestuurder door de invloed van alcohol ‘geen bestendige controle meer heeft over zijn/haar daden’), kan de verzekeraar na ongeval zijn uitgaven tot een bepaald plafond op zijn verzekerde bestuurder verhalen. Gelukkig komt dit weinig voor.

De eigen schade aan het voertuig kan worden gedekt door een omniumverzekering; bij bedrijfs- en leasingwagens is dit dikwijls het geval. In deze niet-verplichte verzekering is de verzekerde veel minder beschermd: de wet staat toe dat de verzekeraar in de polisvoorwaarden dekking uitsluit (dan wel een recht van verhaal voorbehoudt) zodra een bepaald niveau van alcoholintoxicatie is bereikt. Meestal is dit 1,5 promille, maar sommige verzekeraars zijn strenger: 0,75 promille is in opmars, al botst dit in de rechtbank op weerstand. In tegenstelling tot dronkenschap is intoxicatie een objectief begrip: het alcoholgehalte in de adem of het bloed wordt gemeten. Of de bestuurder al dan niet een nuchtere indruk maakt, doet niet ter zake.

Als de omniumverzekeraar na ongeval dekking weigert voor uw eigen voertuig, is dat zonder meer pijnlijk: u wordt niet vergoed voor het verlies van uw eigendom. Wanneer de geïntoxiceerde bestuurder met een bedrijfswagen rijdt, kan dit aanleiding geven tot de dramatische situatie waarbij de verzekeraar de volledige voertuigwaarde invordert bij de bestuurder. De werkgever-eigenaar kan ook onvergoed blijven door de fout van zijn of haar werknemer, wat dan weer in bepaalde gevallen tot een schadevordering op de werknemer kan leiden. Een spuitwater of fruitsap te gepasten tijde kan veel ellende voorkomen …