Tip 18 - Een kleine verkeersovertreding kan zware gevolgen hebben voor de ondernemingTip 18 - Een kleine verkeersovertreding kan zware gevolgen hebben voor de onderneming
Een banale verkeersovertreding, begaan met een firmawagen, kan leiden tot veroordeling van uw bedrijf/rechtspersoon tot een zeer zware geldboete (minimum 4000 euro) als de identiteit van de bestuurder niet aan het parket wordt meegedeeld. Stuur daarom altijd binnen de vijftien dagen het antwoordformulier bij het pv terug, zelfs wanneer de minnelijke schikking (‘boete’) betaald wordt.

Bij sommige verkeersovertredingen (snelheid, rood licht, foutparkeren …) wordt de bestuurder niet staande gehouden maar achteraf geïdentificeerd op basis van zijn of haar nummerplaat. De wet bepaalt dat de natuurlijke persoon op wiens naam het voertuig is ingeschreven vermoed wordt de bestuurder te zijn geweest – behoudens tegenbewijs.

Als de overtreding werd begaan met een voertuig dat is ingeschreven op naam van uw firma (rechtspersoon) kan dit vermoeden niet gelden: een rechtspersoon kan uiteraard nooit een voertuig besturen. De wet legt de rechtspersoon de dubbele verantwoordelijkheid op om enerzijds bij te houden wie het voertuig bestuurt en anderzijds deze informatie binnen de vijftien dagen na uitnodiging (een antwoordformulier dat u samen met of kort na het pv ontvangt) mee te delen aan het parket. De mededeling van de identiteit van de bestuurder is een opzichzelfstaande wettelijke verplichting. Bij niet-naleving moet de politierechtbank, ongeacht de ernst van de oorspronkelijke verkeersinbreuk, een draconische minimumstraf van 500 x 8 = 4000 euro opleggen.

Het volstaat dan ook niet het pv en de betalingsuitnodiging over te maken aan de betrokken bestuurder/werknemer. Weliswaar wordt het dossier in de praktijk meestal afgesloten na betaling, maar het gebeurt vrij frequent dat de bestuurder de betaling vergeet, met een zware veroordeling van de firma als resultaat.

Daarom twee belangrijke tips: zorg dat u weet wie welk voertuig op welk moment bestuurt, en stuur altijd het antwoordformulier terug. Dit kan u veel kosten en moeite besparen.