Opheffing algemeen verbod inzet uitzendkrachtenDe Relancewet voorziet ook in de opheffing van de bestaande sectorale verboden op het inzetten van uitzendkrachten. Actueel bestaat een dergelijk verbod in de binnenscheepvaart en de verhuissector. Door de inwerkingtreding van de Relancewet wordt uitzendarbeid toegelaten in de volledige privésector. Deze maatregel treedt in werking op 9 april 2018.