Inwerkingtreding verplichte verzekering aannemersInwerkingtreding verplichte verzekering aannemers
Op 1 juli 2018 treedt de wet betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouw in werking (wet van 31 mei 2017). Deze wet verplicht aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector (zoals studiebureaus) om verzekerd te zijn voor hun tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid.

Deze verzekeringsplicht geldt voor alle onroerende werken bestemd voor bewoning, waarvoor de tussenkomst van een architect vereist is, en waarvan de definitieve vergunning werd afgeleverd na 1 juli 2018.