That’s the way the cookie crumbles? Voortaan toch wat minder kruimels.That’s the way the cookie crumbles? Voortaan toch wat minder kruimels.
Recent veroordeelde de Brussels rechtbank van eerste aanleg Facebook voor inbreuken op de Belgische privacywet. Uit onderzoek bleek dat Facebook via verschillende technologieën ongeoorloofd informatie over het surfgedrag van internetgebruikers verzamelt.

Eén van de gehekelde technologieën is het gebruik van zgn. “cookies”. Dit zijn minuscule bestanden die de internetbrowser opslaat om specifieke informatie over de gebruiker of zijn systeem te bewaren (vb. inloggegevens, taalkeuzes, winkelmandjes, etc.). Ondernemingen gebruiken cookies ook vaak voor minder nobele doeleinden, zoals direct marketing. Vermits ze een bedreiging (kunnen) vormen voor onze privacy, vaardigde de Europese Unie in 2002 de e-privacyrichtlijn uit. Deze verplicht websites hun bezoekers uitgebreid te informeren over cookies én hun toestemming voor het gebruik ervan te bekomen. Dit gebeurt meestal aan de hand van banners of pop-ups, die verschijnen bij het bezoeken van de website en doorlinken naar privacy en cookie statements.

Veel gebruikers en uitbaters van websites ervaren de huidige regels als hinderend. De EU werkt daarom aan een verordening die deze verregaand vereenvoudigt. Cookies accepteren zou voortaan gebeuren via de browserinstellingen, en bindend zijn voor alle bezochte websites. Websites zouden zo hun cookie-banners achterwege kunnen laten, maar ook gebruikers zouden niet meer tot vervelens toe toestemming moeten geven.

De bedoeling is dat de verordening samen met de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking treedt (zie ook: Recht in de Onderneming nr. 61 - 26 december 2017). Deze timing is wellicht wat optimistisch.