De regels omtrent werken op Open BedrijvendagDe regels omtrent werken op Open Bedrijvendag
Ondernemingen kunnen van hun werknemers vragen dat zij op zondag 7 oktober 2018 aanwezig zijn in de onderneming in het kader van Open Bedrijvendag. Dergelijk evenement valt namelijk onder een wettelijke uitzondering op het principiële verbod van zondagsarbeid.

Die dag heeft de werknemer recht op zijn normale loon, tenzij de onderneming of sector in een toeslag voorziet. Is de normale arbeidsduur al bereikt in de gewone werkweek, dan zal de werknemer op 7 oktober overuren presteren. Hiervoor heeft hij recht op een verloning aan 200% en op betaalde inhaalrust op te nemen tijdens een activiteitsdag. Bovendien moet de Inspectie Sociale Wetten op voorhand worden ingelicht.

Ook zal de werknemer aanspraak kunnen maken op onbetaalde inhaalrust en dit binnen de zes dagen volgend op 7 oktober 2018. Als de werknemer langer dan 4 uur heeft gewerkt, heeft hij recht op een volledige dag. Zo niet, zal hij slechts een halve dag mogen thuis blijven. De inhaalrust mag samenvallen met een inactiviteitsdag, tenzij de werknemer voor die dag loon ontvangt.