De woningpas, het gratis digitaal paspoort van uw woning, is op komstDe woningpas, het gratis digitaal paspoort van uw woning, is op komst
De Vlaamse Regering wil tegen 2050 de gemiddelde energiescore van de Vlaamse woningen met 75 procent verbeteren. Eén van de maatregelen die daartoe moet bijdragen, is de invoering van een digitaal paspoort van uw woning, genaamd de woningpas. Op 8 oktober 2018 heeft de Vlaamse Regering hieromtrent – na heel wat vertraging – een ontwerp van decreet ingediend bij het Vlaams Parlement.

De woningpas zal alle informatie die momenteel opgenomen is in verschillende bronnen en databanken, bundelen met betrekking tot een gebouw (of grond) en de daarbij horende omgeving. Elke houder van een zakelijk recht zal gratis toegang hebben tot zijn/haar woningpas en derden tot inzage kunnen machtigen.

In principe wordt de woningpas dit najaar nog in een light versie gelanceerd. Deze versie bevat enkel attesten en keuringen waarover de Vlaamse Overheid beschikt. Uiteindelijk zou er tegen 2020 sprake moeten zijn van een echt dossier, waarbij ook vergunningen, premies en dergelijke raadpleegbaar zullen zijn door kopers, huurders, energiedeskundigen, vastgoedmakelaars en architecten mits toestemming van de eigenaar. Houders van een zakelijk recht zullen dan ook zelf informatie die gekend is bij andere overheden kunnen toevoegen. In de toekomst zullen eveneens inlichtingen omtrent de energiezuinigheid worden opgenomen.