Btw op onroerende verhuur binnenkort mogelijkBtw op onroerende verhuur binnenkort mogelijk
Momenteel is de verhuur van onroerende goederen in de regel vrijgesteld van btw. De regering heeft echter recent beslist om dit principe fundamenteel te hervormen, zij het enkel voor professioneel gebruikte onroerende goederen en dit in een B2B-context.

Vanaf 1 oktober 2018 zal voor dergelijk verhuur een optiestelsel voor btw worden ingevoerd. Dan kan gekozen worden om onroerende verhuur toch aan btw te onderwerpen, mits volgende voorwaarden vervuld zijn: (1) de huurder moet de hoedanigheid van btw-plichtige hebben en het gebouw voor zijn economische activiteit gebruiken; (2) de optie moet door professionele verhuurder en huurder samen worden uitgeoefend en (3) de optie geldt voor de volledige duurtijd van de overeenkomst.

Wel kunnen delen van gebouwen afzonderlijk worden verhuurd met btw indien deze zelfstandig verhuurd en gebruikt kunnen worden (bv. met een afzonderlijke ingang). De manier waarop de keuze voor de optie moet gebeuren, zal nog verder ingevuld worden via een Koninklijk Besluit. Door het aanwenden van de optie, zal de verhuurder de btw op de oprichting, de verbouwing of de renovatie van het betrokken project in aftrek kunnen brengen, alsook de btw op de huurgelden die hij aanrekent.

Belangrijk is wel dat de optionele verhuur met btw enkel zal gelden voor nieuwbouwprojecten vanaf 1 oktober 2018. Gebouwen die nu reeds worden opgericht, komen niet in aanmerking. Enkel een grondig gerenoveerd gebouw dat na de werken als een nieuw gebouw kan aangemerkt worden, zal wel vallen onder het optioneel stelsel, mits de facturen dateren van na 1 oktober 2018. Lopende huurcontracten komen dus niet in aanmerking.