Bescheiden comeback van de proefperiodeBescheiden comeback van de proefperiode
Het federale parlement heeft op 22 maart 2018 de wet betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie aangenomen. De zogenaamde Relancewet werd op 30 maart 2018 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Belangrijk is de wijziging van de door de werkgever te respecteren opzeggingstermijn in de eerste zes maanden van de arbeidsovereenkomst. Concreet bedraagt de opzeggingstermijn bij een dergelijke opzegging één week bij een anciënniteit minder dan drie maanden. Bij opzegging door de werkgever bij minder dan vier, vijf en zes maanden anciënniteit is de opzeggingstermijn gelijk aan respectievelijk drie, vier of vijf weken. De nieuwe termijnen treden in werking op 1 mei 2018. Voor die datum betekende opzeggingen vallen nog onder de oude regeling.