Wellicht uitstel voor inwerkingtreding Vlaams HuurdecreetWellicht uitstel voor inwerkingtreding Vlaams Huurdecreet
Binnenkort zijn er nieuwe huurregels van toepassing op verhuur van woningen met als bestemming hoofdverblijf, en de verhuur van studentenkamers- en woningen. Deze regels zullen vervat zitten in het “Vlaams Huurdecreet”. De decreetgever heeft van deze gelegenheid gebruik willen maken om de bestaande regelgeving te moderniseren en aan te passen.

Op 14 juli 2017 keurde de Vlaamse regering het voorontwerp van het Huurdecreet goed, waarbij het de bedoeling was dat de nieuwe regelgeving in werking zou treden op 1 september 2018.

Ondertussen is evenwel gebleken dat de termijn van 1 september 2018 wellicht niet zal gehaald worden en de inwerkingtreding zal worden uitgesteld naar begin 2019. Reden hiervoor is o.a. het feit dat het sluiten van huurovereenkomsten voor studentenkamers samenviel met de periode van de vooropgestelde inwerkingtreding.

Wij volgen dit uiteraard op en houden u op de hoogte. Verder zullen wij in de volgende nieuwsbrief alvast een overzicht geven van belangrijkste nieuwigheden in dit verband.