Werkgever, beware: laat uw werknemers hun vakantiedagen niet sparenWerkgever, beware: laat uw werknemers hun vakantiedagen niet sparen
Met de vakantieperiode in zicht, is het raadzaam nog eens alle principes op een rij te zetten in verband met het opnemen en overdragen van de vakantiedagen. Een werknemer heeft in principe recht op 20 betaalde wettelijke vakantiedagen. Deze wettelijke vakantiedagen kunnen op basis van de huidige regelgeving niet worden meegenomen naar het volgend jaar. In principe verliest de werknemer dus deze vakantiedagen als hij deze niet opneemt in het jaar volgend op het gepresteerde jaar. Als u bovendien de opname van vakantiedagen zou verhinderen, riskeert u overigens (straf)sancties.

Het feit dat uw werknemer zijn wettelijke vakantiedagen niet kan overdragen is eigenlijk in strijd met de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie, dat al meerdere malen in zijn rechtspraak het principe van overdraagbaarheid en cumulatie van niet-opgenomen vakantiedagen bevestigde.

De regelgever is zich bewust van de strijdigheid van de regelgeving met de Europese rechtspraak. Er is dan ook verandering in het vooruitzicht! Zo werken de sociale partners in de NAR actueel aan een nieuwe regeling in geval van ziekte: wanneer een werknemer zijn vakantiedagen niet kan opnemen voor het einde van het jaar wegens ziekte, dan zou hij deze later nog kunnen opnemen. Maar opgelet: zolang de wetgeving niet is aangepast, blijven de oude regels van toepassing en laat u de werknemer die graag van zijn vakantiedagen gebruik wil maken, deze best nog voor het einde van het jaar opnemen.