Annick Alders

Annick Alders

Advocaat - vennoot
annick.alders@crivits-persyn.be

Annick Alders (°1978) studeerde rechten aan de Universiteit Gent. Zij werd in 2001 advocaat aan de balie in Brugge en medewerker van Crivits & Persyn. In 2004 behaalde zij een postgraduaat vennootschapsrecht. In 2012 werd zij vennoot.

Annick is actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn en behandelt materies van vennootschapsrecht en insolventierecht. Zij is gespecialiseerd in de begeleiding van ondernemingen in moeilijkheden, faillissementen en vereffeningen. Zij treedt geregeld op als curator en vereffenaar en begeleidt daarnaast cliënten in de diverse aspecten die gepaard gaan met (dreigende) insolventie.

Zij is editor van het boek Praktische gids voor vereffenaars van vennootschappen (Kluwer, 2013) en geeft regelmatig voordrachten over alle aspecten van de vereffening en bestuursaansprakelijkheid.