Lisa Verslyppe

Lisa Verslyppe

Advocaat
lisa.verslyppe@crivits-persyn.be

Lisa Verslyppe (°1994) studeerde in 2017 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent. Met haar masterproef “De verjaring van de strafvordering. Van fundamentele rechtszekerheid naar opportunistische beleidsmakerij. Analyse van het huidig rechtskader en voorstellen tot wijziging.” werd zij eerste laureaat van de Nullum Crimen-prijs 2018. Vervolgens diepte zij haar sociaalrechtelijke kennis uit door een Master-na-Master sociaal recht aan de VUB te volgen. Tijdens die opleiding liep zij stage op het arbeidsauditoraat in Gent, waar ze specifieke interesse in het sociaal strafrecht kreeg. In 2018 beëindigde zij deze opleiding met een masterproef over het beroep tegen dwangmaatregelen opgelegd door de sociale inspectie. Sinds 2018 is Lisa advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en is ze is actief in de praktijkgroep sociaal recht van Crivits & Persyn.


Lisa behandelt volgende materies: