Mariël Van Vynckt

Mariël Van Vynckt

Advocaat - counsel
mariel.van.vynckt@crivits-persyn.be

Mariël Van Vynckt (°1985) studeerde in 2008 af in de rechten aan de Universiteit Gent. In oktober van datzelfde jaar startte zij haar stage aan de balie van Brugge bij Crivits & Persyn.

Mariël is actief in de praktijkgroep sociaal recht. Zij behandelt hoofdzakelijk dossiers over het sluiten en beëindigen van arbeidsovereenkomsten en is ook gespecialiseerd in de materie van arbeidsongevallen. Sinds haar stage heeft ze een bijzondere aandacht voor de problematiek van de sluiting van ondernemingen en de implicaties daarvan op het personeel dat nog in dienst is. Over dit thema heeft Mariël – samen met Rik Crivits – verschillende publicaties geschreven. Zij is nu ook actief als curator en begeleidt ondernemingen in moeilijkheden, met bijzondere aandacht voor het sociale luik.Publicaties