Neil Braeckevelt

Neil Braeckevelt

Advocaat - vennoot
neil.braeckevelt@crivits-persyn.be

Neil Braeckevelt (°1979) studeerde rechten aan de Universiteit Gent en volgde in 2002-2003 een aanvullende opleiding (D.E.S.) in Europees recht aan de Université libre de Bruxelles (ULB). In 2002 studeerde hij ook aan de University of Manchester in het kader van het Erasmus-programma. Hij werd in 2003 advocaat aan de balie in Brussel (advocatenkantoren Allen & Overy en Eubelius) en in december 2013 vervoegde hij Crivits & Persyn als vennoot.

Samen met Alex De Visscher leidt Neil de praktijkgroep administratief recht. Hij adviseert en treedt hoofdzakelijk op in materies van publiek en administratief recht (stedenbouw, milieurecht, tuchtrecht ...) en (publiek en privaat) vastgoed. Hij focust daarbij ook specifiek op overheidsopdrachten en publiek-private samenwerking (pps). Daarin heeft hij een zeer ruime ervaring opgebouwd, zowel op het vlak van adviesverlening als van procesvertegenwoordiging voor de Raad van State en de burgerlijke rechtbanken. Neil spreekt regelmatig op seminaries en opleidingen en is auteur van diverse publicaties in dit verband.Publicaties
 • BRAECKEVELT N., "Lokale besturen in een wijzigend wetgevend kader: ook u zal het merken!",Recht in de Onderneming nr. 48 - 27 september 2016
 • BRAECKEVELT N., "Vergoeding van (advocaten)kosten voor procedures bij de Raad van State. Regeling bevestigd door het Grondwettelijk Hof",Recht in de Onderneming nr. 37 - 30 juni 2015
 • BRAECKEVELT N., “Het toegangsrecht: Wie mag (niet) meedoen?”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2014-2015, EBP Publishers, Brussel, 2015, samen met A. De Visscher en E. Lutters
 • BRAECKEVELT N., "De Raad van State nieuwe stijl: procedures ingrijpend hervormd",Recht in de Onderneming nr. 23 - 25 februari 2014
 • BRAECKEVELT, N., “Droit européen des marchés publics, quasi-régies et coopérations entre pouvoirs publics: l’apport des nouvelles directives”, in Marchés et Contrats publics/Overheidsopdrachten en -Overeenkomsten (M.C.P. - O.o.O.) 2014/1, samen met E. Slautsky
 • BRAECKEVELT N., "De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie na de eerste maanden",Recht in de Onderneming nr. 20 - 26 november 2013
 • BRAECKEVELT N., "De ‘nieuwe’ wetgeving overheidsopdrachten: een evaluatie na de eerste maanden", Recht in de onderneming nr. 20, 2013
 • BRAECKEVELT N.,“Samenwerking langs private zijde: Over combinaties en onderaannemers…”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2013-2014, EBP Publishers, Brussel, 2014
 • BRAECKEVELT N., “Rechtsbescherming voor de burgerlijke rechter vs de Raad van State bij het verzoek tot schorsing van de gunningsbeslissing: Gelijkheid vatbaar voor interpretatie?”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2012-2013, EBP Publishers, Brussel, 2013, samen met F. Ongena
 • BRAECKEVELT N.(Mede-auteur ), "Artikelsgewijze commentaar op het Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare", uitgever Politeia, Brussel, 2013
 • BRAECKEVELT N.(Mede-auteur), “Artikelsgewijze commentaar wetgeving overheidsopdrachten – wet van 15 juni 2006”, Politeia, Brussel, 2012
 • BRAECKEVELT N., Noot bij arrest van het Hof van Beroep van Gent dd. 11 februari 2011 (vergissingen in bestek), T. Aann. 2012/4
 • BRAECKEVELT N., “De concurrentiegerichte dialoog”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2011 – 2012, EBP Publishers, 2012, samen met A. Logghe en F. Ongena
 • BRAECKEVELT N., “Aankoop- en opdrachtencentrale: wat we samen doen, doen we beter?” in Jaarboek Overheidsopdrachten 2010 – 2011, EBP Publishers, 2011, samen met K. Leus en F. Ongena
 • BRAECKEVELT N., “Vastheid van aannemingsprijzen bij overheidsopdrachten”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2009 – 2010, EBP Publishers, Brussel, 2010, samen met K. Leus;
 • BRAECKEVELT N. (Mede-auteur),“Ondernemen met de overheid: publiek-private samenwerking”, van A. Logghe, A. François en K. Leus (eds.), Brugge, die Keure, 2010 (hoofdstuk inzake “Keuze van de private partner”)
 • BRAECKEVELT N., "Bodemverontreiniging en -sanering in België: een stand van zaken" in Milieu & Bedrijf, Maart 2005, samen met P. De Bock