Vanessa Ramon

Vanessa Ramon

Advocaat - vennoot
vanessa.ramon@crivits-persyn.be

In 1999 studeerde Vanessa Ramon af als licentiaat in de rechten aan de Universiteit Gent en was zij laureaat van de APR-prijs. Na haar studies ging zij als legal consultant aan de slag bij PricewaterhouseCoopers (Antwerpen) en nadien als advocaat bij het corresponderende advocatenkantoor Lawfort. In 2006 vervoegde zij de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn.

Vanessa legt zich vooral toe op vennootschapsrecht en handelsrecht in alle facetten van het going concern-ondernemingsleven. Zij is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemingen bij commerciële transacties en bedrijfsovernames en biedt bijstand bij conflicten in vennootschappen. Daarnaast redigeert zij geregeld handelscontracten en staat zij cliënten bij in procedures over vennootschapsrechtelijke en contractuele geschillen.


Vanessa behandelt volgende materies: