Viktor Dechilly

Viktor Dechilly

Advocaat
viktor.dechilly@crivits-persyn.be

Viktor Dechilly (°1994) studeerde in 2017 af als Master in de Rechten aan de Universiteit Gent, waarbij zijn masterproef de vennootschapsrechtelijke geschillenregeling onder de loep nam. Zijn curriculum bestond vooral uit ondernemingsrechtelijke opleidingsonderdelen met een voorkeur voor het pure vennootschapsrecht. In 2018 behaalde hij een master-na-masterdiploma vennootschapsrecht aan de KULeuven waar hij deze opleiding afsloot met een werkstuk over het bijkantoor in het Belgische vennootschapsrecht. Viktor is actief in in praktijkgroep ondernemingsrecht. Sinds 2018 is Victor advocaat aan de balie van West-Vlaanderen en is hij actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht van Crivits & Persyn.


Viktor behandelt volgende materies: