Yves Vandendriessche

Yves Vandendriessche

Advocaat
yves.vandendriessche@crivits-persyn.be

Yves Vandendriessche (°1987) studeerde rechten, optie economisch recht, aan de Universiteit Gent. Hij werd in 2010 advocaat aan de Brugse balie en medewerker bij Crivits & Persyn.

Yves is binnen het kantoor actief in de praktijkgroep ondernemingsrecht. Hij begeleidt en adviseert cliënten in materies van algemeen en bijzonder verbintenissenrecht, commercieel recht, consumentenbescherming en marktpraktijken. Yves heeft ook bijzondere aandacht voor intellectueel eigendomsrecht.

Yves verzorgde op 18 september 2015 de rede voor de plechtige opening van het gerechtelijk jaar georganiseerd door de Orde van Advocaten te Brugge. Hij had het over de evolutie van het beroep van de advocaat, waarbij in het bijzonder digitalisering en online aanwezigheid steeds meer aan terrein winnen. Niet enkel de relevante regelgeving in dat verband kwam aan bod, maar ook actuele tendensen en een aantal beschouwingen omtrent hetgeen de beroepsgroep mogelijk nog te wachten staat.Publicaties