Alain Uyttenhove

Alain Uyttenhove

Avocat - associé
alain.uyttenhove@crivits-persyn.be

Alain Uyttenhove (°1974) a étudié le droit à l’Université de Louvain (Leuven). En 1997, il débute en tant qu’assistant et collaborateur scientifique attaché à l’Institut de droit social (Université de Louvain (Leuven), département de droit du travail et droit de la sécurité sociale). En 2003 il devient avocat au barreau de Bruges et collaborateur chez Crivits & Persyn.

Durant sa carrière académique, Alain a publié divers ouvrages et articles sur les sujets les plus variés en matière de droit de la sécurité sociale et a été régulièrement sollicité en tant que chargé de cours et conférencier. Il a été lauréat du Prix Walter Leën de Droit social 2002, dans la catégorie ‘Articles scientifiques et contributions dans les revues’. Alain a assuré le discours inaugural au barreau de Bruges à l’occasion de l’ouverture de l’année judiciaire 2004-2005.

Alain travaille au sein du département droit social de Crivits & Persyn, et y exerce tant le droit du travail (litiges individuels et collectifs entre employés et employeurs) que le droit de la sécurité sociale.Publications
 • UYTTENHOVE A., "Internationale detacheringsregels bijgespijkerd ",Recht in de Onderneming nr. 68 - 25 september 2018
 • UYTTENHOVE A., "Over fraude en detacheringsbewijzen. De eerste barsten in het marmer",Recht in de Onderneming nr. 64 - 27 maart 2018
 • UYTTENHOVE A., "Internationale detachering en transport: een Europese tang op een varken?",Recht in de Onderneming nr. 60 - 28 november 2017
 • VANHAUTER E., BRAECKEVELT N. en UYTTENHOVE A.,“Sociaal- en arbeidsrechtelijke implicaties bij gunning en uitvoering van overheidsopdrachten”, in Jaarboek Overheidsopdrachten 2016-2017, Brussel,EBP Publishers, 2017, 1027-1061
 • UYTTENHOVE A., "Alles komt terug. De proefperiode heringevoerd?",Recht in de Onderneming nr. 45 - 26 april 2016
 • UYTTENHOVE A., "De ‘slapende zaakvoerder’ en zijn onderwerping aan het sociaal statuut",Recht in de Onderneming nr. 38 - 29 september 2015
 • UYTTENHOVE A., "Over stress, slaapproblemen en burn-out. Nieuwe wetgeving over de preventie van psychosociale risico’s",Recht in de Onderneming nr. 29 - 28 oktober 2014
 • UYTTENHOVE A., "Toegelaten arbeid voor gepensioneerden. Is the sky voortaan the limit?",Recht in de Onderneming nr. 13 - 28 februari 2013
 • UYTTENHOVE A., "Vissen in dezelfde vijver: concurrentie door (ex-)werknemers",Recht in de Onderneming nr. 11 - 18 december 2012
 • UYTTENHOVE A., "Berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van ontslag tijdens een periode van deeltijds tijdskrediet. Binnenkort witte rook uit de schouw van het Grondwettelijk Hof?",Recht in de onderneming nr. 5 - 28 juni 2011
 • UYTTENHOVE A., "Beste werknemer, wat mag het kosten?",Recht in de onderneming | nr. 2 - 28 september 2010
 • UYTTENHOVE A. en VAN VYNCKT M., “Bedrijfswagens: do’s and dont’s”, CFO Magazine, november 2009, 25-26.
 • PERSYN C. en UYTTENHOVE A., “Het vreugdevuur der ongelijkheden: het Arbitragehof en het arbeidsongevallenrecht”, bijdrage in Liber Amicorum Jef Van Langendonck, Antwerpen, 2005.
 • PERSYN C. en UYTTENHOVE A., “Het begrip arbeidsongeval: symptomen van een ongewilde elasticiteit”, in PUT, J. en SIMOENS, D. (eds.), Socialezekerheidsrecht, Themis 2004-2005, Die Keure, 2004, 7-29.
 • UYTTENHOVE A. en LEENAERTS E., “Arbeidsongevallen”, in X., De preventieadviseur, Mechelen, Kluwer, 2003
 • UYTTENHOVE A., RENETTE S. en LEENAERTS E., "Feitelijke scheiding, echtscheiding en sociale zekerheid", Brugge, die Keure, 2003
 • Uyttenhove, A., “To be married or not to be married. Pleidooi voor gelijke behandeling in het socialezekerheidsrecht”, ISR (red.), Sociale bescherming op nieuwe paden. Liber Memorialis Béatrice Van Buggenhout, Leuven, Universitaire Pers, 2003
 • Uyttenhove, A., “Co-ouderschap in het Belgische socialezekerheidsrecht”, in X., Actuele problemen socialezekerheid 2003
 • Uyttenhove, A. en Leenaerts, E., “Kloosterlingen gediscrimineerd? De religieuze gemeenschap en de Inkomensgarantie voor Ouderen”, NJW, 2003
 • Leenaerts. E. en Uyttenhove, A., “Arbeidsongevallenrecht voor werkgevers. Deel 5. De werkgever en zijn aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen”, Tijdschrift voor Personeelszaken 2003
 • Renette, S. en Uyttenhove, A., “De onfortuinlijke brandweerman. Bedenkingen omtrent het gezagsbegrip en de normale beroepsuitoefening als plotselinge gebeurtenis bij een arbeidsongeval”, Tijdschrift voor Verzekeringen 2003, 9-26
 • Uyttenhove, A. en Leenaerts, E., “Arbeidsongevallenrecht voor werkgevers. Deel 4. De samenloop van vergoedingen”, Tijdschrift voor Personeelszaken 2003
 • Uyttenhove, A. Leenaerts, E., “Arbeidsongevallenrecht voor werkgevers. Deel 3. De aangifte van een arbeidsongeval”, Tijdschrift voor Personeelszaken 2003, editie juni
 • Uyttenhove, A. Leenaerts, E., “Arbeidsongevallenrecht voor werkgevers. Deel 2. De verzekeringsdekking”, Tijdschrift voor Personeelszaken 2003, editie mei
 • Leenaerts, E. en Uyttenhove, A., “Arbeidsongevallenrecht voor werkgevers. Deel 1. De werkgever en het sluiten van een arbeidsongevallenverzekering”, Tijdschrift voor Personeelszaken 2003, editie april
 • Put, J. (ed.), Praktijkboek Sociale Zekerheid, Mechelen, Ced.Samsom, 2003, 1004
 • Uyttenhove, A. en Schollen, P., “De (on)wettigheid van de solidariteitsbijdrage op pensioenen. Een kwestie van tactiek”, NJW 2002, 269-273
 • Uyttenhove, A., “De normale beroepsuitoefening als plotselinge gebeurtenis. Een stand van zaken”, Actuele Voorinformatie Arbeidsongevallen, oktober 2002
 • Uyttenhove, A., “Arbeidsongevallen. Overzicht van rechtspraak 1995-2000”, in Simoens, D. en Put, J. (ed.), Ontwikkelingen van de sociale zekerheid 1996-2001, Brugge, die Keure, 2002, 621-693
 • Uyttenhove, A., “Feitelijke gezinnen en de arbeidsongevallenwet. Pleidooi voor een gelijke behandeling”, AJT 2001-2002, 760-763
 • Van Rompaey,L., Uyttenhove, A. en  Simoens, D., “Strafrechtelijke vervolging van werklozen. Dossieronderzoek in het arrondissement Leuven”, TSR 2000-1, 97-174 (bekroond met de Walter Leën Prijs voor Sociaal Recht 2002, categorie ‘artikelen’)
 • Uyttenhove, A., “Bestaansminimum en homoseksualiteit. Pleidooi voor een gelijke behandeling”, AJT 2000-2001, 18-22
 • Uyttenhove, A., “Ontwikkelingen op het vlak van de Belgische Pensioenen” in X., Recht in beweging : Verslagboek 7de VRG-Alumnidag, Leuven, eigen pers, 2000, 33-43
 • Put, J. en Uyttenhove, A., “Werkloos”’, in Dillemans, R. (ed.), Wegwijs Recht, Leuven, Davidsfonds, 2000
 • Eylenbosch, A. en Uyttenhove, A., “Pensioen”, in Dillemans, R. (ed.), Wegwijs Recht, Leuven, Davidsfonds, 2000 (zie de recensie van het boek door Van Limberghen, G., TSR 2000, 511-513) (zie eveneens de bespreking ervan door Tegenbos, G., “Vooral werklozen hebben nood aan eenvoudiger regels”, De Standaard 22 juli 1999
 • Van Eeckhoutte, W., Lietaert, B., Uyttenhove, A. en Van Der Straete, I., “Het onroerend goed in het sociaal recht”, in X., Het onroerend goed in de praktijk, Mechelen, Kluwer, losbl.
 • Uyttenhove, A., “Arbeidsongevallen en gemeen recht : waar (ver)haalt Abraham zijn schade ?”, Verzekeringsnieuws 2000, 1-8
 • Uyttenhove, A., “Recente ontwikkelingen op het vlak van het Belgische Wettelijke pensioen”, tekst update-seminar bij de voorstelling van het nieuwe Praktijkboek Sociale Zekerheid 2000, Leuven, april 2000
 • Uyttenhove, A., “Arbeid, werkgever en wettelijk pensioen”, Personeelszaken 2000
 • Uyttenhove, A., “De solidariteitsbijdrage op pensioenen. Of over hoe het niet moet”, AJT 1999-2000, 374-376 (noot onder Arbh. Gent 10 september 1999)
 • Uyttenhove, A., “Het gezinsbegrip binnen de Belgische sociale zekerheid. Enkele bemerkingen”, AJT 1999-2000, 523-525 (noot onder Arbrb. Brugge 14 juni 1999)
 • Van Rompaey, L., Uyttenhove, A. en Simoens, D., Sancties in de werkloosheid. Bestrijding van sociale fraude door de art. 153 tot 159 werkloosheidsbesluit, Gent, Mys&Breesch, 1999, 146p.
 • Uyttenhove, A., “Verkeersongevallen en socialezekerheidsprestaties. De sociaalrechtelijke positie van verkeersslachtoffers”, TAVW 1999, 239-264
 • Uyttenhove, A., “Het recht op kinderbijslag ten behoeve van kinderen die in het buitenland onderwijs volgen. Enkele bemerkingen”, AJT 1999, 8-10 (noot onder Cass. 4 mei 1998)
 • De Coster, T., Uyttenhove, A., Gieselink A. en Leroi, B., “Over de afbakening van de grens tussen bijstand en verzekering”, eindrapport FWO-project, 1998, 259 p.
 • Uyttenhove, A. en Put, J., “Scheiding der machten en de macht van de rechter ten aanzien van sanctiebeslissingen van de RVA.”, Sociale Kronieken, 1998, 157-169
 • Uyttenhove, A., “De Vlaminovin-maatregel : vermindering van de onroerende voorheffing ter stimulering van tewerkstellingsbevorderende investeringen in het Vlaams Gewest”, TSR 1998, 467-488
 • Put, J. en Uyttenhove, A., “Administratieve sancties : geen discretionaire bevoegdheid !”, Sociale Kronieken. 1998, 174-175, noot onder Cass. 2 februari 1998
 • Uyttenhove, A., “Terugvordering van gewaarborgd inkomen en aangifte van onderhoudsgeld. enkele bedenkingen”, AJT 1998-1999, 616-617, noot onder Arbh. Gent 13 februari 1998
 • Ameye, JP., Herman, J. en Uyttenhove, A., Auteur tweemaandelijkse special rust- en overlevingspensioenen., Rust- en overlevingspensioenen, Mechelen, Ced.Samsom, losbl.
 • Schamp, H. en Uyttenhove, A., “Het begrip arbeidsongeval”, in X., Arbeidsongevallen, Diegem, ced.samsom, losbl.
 • Ameye, JP., Herman, J. en Uyttenhove, A., Rust- en Overlevingspensioenen, Diegem, Ced.Samsom, losbl.
 • Uyttenhove, A., Diverse bijdragen in Tijdschrift voor Wetgeving en Info Sociale Zekerheid.