Alex De Visscher

Alex De Visscher

Advocaat - vennoot
alex.de.visscher@crivits-persyn.be

Alex De Visscher (°1965) studeerde rechten aan de KU Leuven en fiscale wetenschappen aan de Brugge Business School. Hij werd in 1989 advocaat aan de balie in Brugge, vervoegde in 1992 Crivits & Persyn en werd in 2008 vennoot. Ook is hij plaatsvervangend rechter bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en erkend bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Alex leidt de praktijkgroep vastgoed en verzekeringen en is daarenboven actief in materies van administratief recht. Hij adviseert en treedt op in materies inzake vastgoed, zoals vastgoedbemiddeling, appartementsrecht, huurrecht en (privaat en publiek) bouwrecht. Verder is hij gespecialiseerd in verzekeringsrecht in de breedst mogelijke zin (aansprakelijkheidsbetwistingen, schadedossiers en conflicten tussen verzekeraars en verzekerden). Alex heeft ruime expertise in stedenbouw- en milieurecht en is deskundig in tuchtrecht, waarover hij geregeld voordrachten en seminaries geeft.